Мобилността и високите технологии са съчетани в камерата за боядисване на автомобили "PaintTROTTER Refinish"

За нуждите на бояджийските услуги фирма МВМ ще представи мобилната камера Cabinas Lagos - „PaintTROTTER Refinish“. Благодарение на функционалните решения, които предлага, тя открива нови възможности пред професионалистите.

Високоефективната мобилна камера за боядисване на автомобили предлага лесно и функционално решение за 80% от бояджийски дейности. Монтажът е лесен и бърз. Едва 30 минути са необходими за пускането ѝ в експлоатация.

Мобилната камера осигурява затворено пространство за работа, което предотвратява разливане и замърсяване на общото помещение. Снабдена е със специална система за вентилация и циркулация на въздуха. По този начин се постига чиста работна среда върху обработваната повърхност и не се позволява разпространението на пръски и изпарения в общото работно помещение.

„PaintTROTTER Refinish“ е оборудвана с осветление, което дава възможност за отлична видимост на работната повърхност без сенки. Разполага с възможност за сушене посредством инфрачервени лъчи с електронен контрол на времето и интензитета на работа.

Продуктите и услугите които МВМ предлага, ще откриете в зала 3, щанд А3.

 

КЪМ ВСИЧКИ НОВИНИ >>