AVTOBUSI I MIKROBUSI MAGAZINE

Bulgaria

Още с първия си брой, излязъл през 2005 г., до днес идеята на издателите и редакционния състав е да обслужват истинските професионалисти в бранша. Списание "Автобуси и микробуси" активно си сътрудничи с престижни международни организации, като с тяхна подкрепа се организират специализирани семинари и участия в конференции и изложения в страната и чужбина.

Българското национално списание „Автобуси и микробуси” е специализирано издание с 10 луксозни броя в годината, което третира новостите, проблемите и перспективите в транспортния бранш, както и продажбите, сервизирането на автобуси и микробуси в частния и обществения транспортен сектор.

Списание „Автобуси и микробуси” е печатният орган на Българската федерация за пътнически транспорт.

Контакти

02 980 9161, 0888 575200, 0878 864 160
0888 575200, 0878 864 160
02 980 9161, 0888 575200, 0878 864 160
info@avtobusi.com
www.avtobusi.com

Features