HAYCAD INFOTECH

Bulgaria 4003, Bulgaria, 1A, Marie Curie Str., Plovdiv
3
A 17

Фирма Хайкад Инфотех ООД е инженерингова компания, създадена през 2008 г. от екип специалисти в сферата на разработката на иновативни технически продукти и системи. Зад гърба ни са редица успешни проекти за български и чуждестранни компании.

Хайкад Инфотех разработва и реализира цялостни решения, свързани с информационните системи, използвани в съвременните производствени предприятия. Нашата дейност включва анализ на Вашите бизнес процеси, методи на работа, провеждане на консултации и изготвяне на препоръки за оптимизация на информационните системи, свързани с развойната дейност на Вашата компания, управлението на проектни данни, производството и продажбите. Фирмата е официален представител на Dassault Systémеs – най-големият концерн за разработка на системни решения за CAD CAM проектиране и Управление на жизнения цикъл на продукта (PLM). Хайкад Инфотех разпространява в България решенията САТIA, ENOVIA, DELMIA и 3DEXPERIENCE.

Контакти

+359 32 940 474
contact@haycad-infotech.bg
www.haycad-infotech.bg

Features

DASSAULT SYSTÉMЕS

3
A 17
France
Automotive Expo 2018