Online регистрация

С попълване формата за online регистрация, имате право на безплатен вход еднократно при представяне на входната карта, която ще получите на посочения от Вас имейл (възможно е да получите входната карта в папка "Спам"). Трябва да чекирате картата на входа на Интер Експо Център - София, като я принтирате предварително или я отворите през мобилно устройство. Регистрацията е активна до 23:59 ч. на 14.06.2023 г. 

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ  >>

С получването на покана, от организатор или изложител, имате право на безплатен вход - еднократно, при представянето ѝ на входа на Интер Експо Център.

Билети: на касите на Интер Експо Център