С подкрепата на

АUTOMOTIVE EXPO SOFIA

АUTOMOTIVE EXPO SOFIA се провежда с подкрепата на аutomechanika - най-голямото международно изложение в областта на автомобилната индустрия. Така, през октомври 2020 година, България затвърждава позицията си на държава, която е част от  привилегированата група страни в света, в които се провеждат изложения под бранда аutomechanika или подкрепени от аutomechanika (supported by аutomechanika).

Брандът аutomechanika се развива от 50 години и събира забележителните 21 000 участващи фирми и над 600 000 посетители. Получавайки доверието на аutomechanikaоще с първото си издание през 2018 г., АUTOMOTIVE EXPO SOFIA се нареди в световния календар на автотехническите изложения.

АUTOMOTIVE EXPO SOFIA

Аутомотив Клъстер България (АКБ) е създаден през юли 2012 г. като неправителствена организация, която представлява интересите на автомобилните производители, доставчици и организации, предоставящи услуги в областта на автомобилната индустрия. Той стимулира връзките между своите членове и подпомага развитието на техния бизнес и конкурентоспособност, чрез участието в съвместни международни проекти и професионални програми за квалификация.

АКБ в момента се състои от 54 национални и международно признати компании, които имат над 47 000 служители в България и над 665 000 по света.