Работно време

Работно време за изложители

3 юни: 08.30 - 18.30 ч.

4 - 5 юни: 09.00 - 18.30 ч.

6 юни: 10.00 – 16.30 ч.


Работно време за посетители

3 - 5 юни: 10.00 - 18.00 ч.

6 юни: 10.00 – 16.00 ч.