Работно време

Работно време за изложители

18 октомври: 08.30 - 18.30 ч.

19 – 20 октомври: 09.00 - 18.30 ч.

21 октомври: 10.00 – 16.30 ч.


Работно време за посетители

18 – 20 октомври : 10.00 - 18.00 ч.

21 октомври: 10.00 – 16.00 ч.