Работно време

Работно време за посетители

15 - 16 юни: 10.00 - 18.00 ч.

17 юни: 10.00 - 17.00 ч.